Individuel terapi

Når du læser dette, er det sandsynligvis, fordi du oplever, at der er et eller flere områder i dit liv, du har behov for at snakke med en anden person om. Det er her, individuel terapi kan være livsændrende.

 

I min individuelle terapi sidder vi og taler sammen. Der er også værktøjer, jeg kan tage frem af værktøjskassen. Jeg vil altid sikre mig, at du har det godt med at bruge dem.

 

Ønsker du individuel terapi, så lad os tale sammen – den første samtale er gratis

Hvad er individuel terapi?

Individuel terapi, også kendt som psykoterapi eller rådgivning, er en form for mental sundhedsbehandling, hvor en klient arbejder en-til-en med en uddannet terapeut eller rådgiver. Det er en samtaleproces, der har til formål at hjælpe dig med at udforske dine følelser, tanker, adfærd og oplevelser i et trygt og støttende miljø.


Der arbejdes med forskellige følelsesmæssige, psykologiske og adfærdsmæssige problemer, som du oplever. Jeg hjælper dig typisk med at få indsigt i dine udfordringer, støtter dig i at lære at håndtere de svære situationer og arbejde hen imod positive forandringer i dit liv.


Individuel terapi kan hjælpe dig, der står over for en bred vifte af udfordringer, herunder angst, depression, forholdsproblemer, sorg, traumer, stresshåndtering og personlig vækst. 


I den individuelle terapi får du støtte , så du kan opnå større selvindsigt, indsigt i egne handlemønstre og få kontakt med dit generelle velbefindende.

Hvad oplever du i den individuelle terapi

Individuel terapi giver et fortroligt og ikke-dømmende rum for dig til at dele dine tanker og følelser åbent. Den terapeutiske relation er bygget på tillid, hvilket er afgørende for at du mærker fremgang i terapien. Over tid taler vi løbende om de problemstillinger, der var i starten af terapien, og hvordan du oplever problemstillingerne nu og her. Det er for at italesætte en eventuel udvikling – både følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt, i tanker og andre væsentlige områder.

 

 

I de første samtaler taler vi typisk om din baggrund, tanker, bekymringer og historie. Dette hjælper mig med at forstå dine unikke forhold og få et bedre overblik over din situation. Som udgangspunkt sidder vi og taler sammen om det, der går dig på. Jeg har hånden på roret og du kan fortælle om de ting, du har brug for at tale om.

 

I den psykologiske verden findes der mange termer, der beskriver bestemte tilstande og måder at have det på. Vi kan tale om at være angst, havde problemer i parforholdet, være i sorg efter tab, være deprimeret, være stresset, være påvirket efter psykisk vold eller andre overgreb. Dette er blot for at nævne nogle af de problematikker eller tilstande man kan arbejde med psykologisk.

Hvad er forskellen på en psykolog og psykoterapeut?

Psykoterapi er en terapeutisk intervention, der har til formål at hjælpe individer med at forbedre deres mentale og følelsesmæssige velvære. Psykoterapi kan gennemføres af både psykologer og psykoterapeuter. Der er selvfølgelig forskel på de 2 uddannelser. En psykolog er uddannet til bl.a. at diagnosticere psykisk sygdom og en psykoterapeut vil ikke tilbyde dette.

 

En psykoterapeut vil som udgangspunkt have en større erfaring med at give psykoterapi, da de helt fra starten af deres uddannelse har arbejdet terapeutisk under supervision, lige som de selv har adskillige timer i egen terapi. Uagtet de forskellige værktøjer og terapeutisk erfaring gælder det om som klient at føle sig tryg, set og hørt. Og altid stille spørgsmål, hvis der opstår usikkerhed.

 

Titlerne psykoterapeut og psykolog er begge relateret til mentale sundhedsprofessioner, og de henviser til 2 forskellige uddannelser. I bund og grund arbejder psykoterapeuten og  psykologen terapeutisk med mennesker, men der er forskel på de 2 uddannelser, de har som baggrund. Jeg har neden for beskrevet disse.

Hvad er en psykolog?

En psykolog har afsluttet en master i psykologi. Psykologer studerer menneskelig adfærd, følelser, kognition og mentale processer. De er uddannet til at vurdere, diagnosticere og behandle forskellige psykiske lidelser og følelsesmæssige problemer. Psykologer kan specialisere sig inden for forskellige områder, såsom klinisk psykologi, rådgivningspsykologi, udviklingspsykologi, retsmedicinsk psykologi og mere.

 

Psykologer har tilladelse til at yde psykoterapi (samtaleterapi) til enkeltpersoner, par, familier og grupper. Derudover kan de udføre psykologiske vurderinger og forskning.

Hvad er en psykoterapeut?

En psykoterapeut har 4 års uddannelse bag sig, der blandt andet er teori, terapeutisk færdighedstræning, supervision og egen terapi.. Når psykoterapeuter er færdig med deres uddannelse kan de blive medlem af Psykoterapeutisk forening og får herved en godkendt titel, der hedder Psykoterapeut MPF, der betyder Psykoterapeut Medlem af Psykoterapeutisk Forening. Du kan kun få denne titel, hvis den uddannelse, du har fået, er godkendt og evalueret af psykoterapeutforeningen og altså lever op til de krav, der er samlet for at sikre kvaliteten i uddannelsen og at den undervisning, du har modtaget giver dig de kompetencer, der skal til for at varetage terapeutiske samtaler. Det vil som regel fremgå af psykoterapeutens hjemmeside om de er Psykoterapeut MPF.

Referencer