Tankemylder behandling

Det første skridt på vejen til at få arbejdet med tankemylder kan være at du bliver mere bevidst om, hvornår og hvordan  tankemylder opstår hos dig. Det er vigtigt først og fremmest at opdage og anerkende, når tankemylder opstår hos dig.  Dette giver dig mulighed for at arbejde med dine tanker og med at ændre dine tankemønstre.

 

Udgangspunktet for arbejdet med tankerne er, at tankerne gerne må være der, men at du skal give dem mindre opmærksomhed, end tilfældet er nu. Dette er noget, der er godt at tale med en terapeut om, da det kan kræve øvelse og omsorg for den proces du er igennem. Måske er der også ting oplevelser fra din opvækst, der kan være vigtige at få snakket om i forhold til din tankemylder lige nu.

Hvad er tankemylder

Tankemylder, også kendt som overdreven bekymring eller ruminering, er en tilstand, hvor du oplever gentagne og uønskede tanker, der ofte er negative eller bekymrende. Tankemylder kan opstå af forskellige årsager, og det er en fælles manifestation af angst eller stress.

 

Har du været igennem større livsændringer, som skilsmisse, mistet dit job eller har du oplevet dødsfald i de nærmeste relationer, så kan du opleve, at dette kan have udløst tankemylder. Tankemylder kan også blive udløst af traumatiske begivenheder eller perioder med intens stress. Sindet forsøger ofte at forstå og håndtere situationen ved at gentage og bearbejde tanker igen og igen.

Et lille tankeeksperiment

Prøv at afsæt en specifik tid på dagen som din “bekymringstid”. I løbet af denne tid kan du aktivt overveje dine bekymringer og udforske dem. Resten af dagen prøver du at udskyde bekymringer og tankemylder til det tidspunkt, du har afsat til det. Et eksempel kan være at have ”bekymringstid” ml 19.30 – 20.00 hver dag – og det skal selvfølgelig passe ind i din dagligdag.

 

Du kan overveje at skrive de gentagne tanker ned i en ”tankebog” eller ”-hæfte”. Det kan måske hjælpe dig med at identificere hvilke temaer og mønstre, der gentager sig – og kan også være en måde at få tankerne ud af dit hoved.

Tankemylder om natten

Kampen med at finde ind i en tilstand af ro om aftenen eller midt om natten kan intensivere tankemylder. Hvis søvnens kvalitet lider, enten ved hyppige opvågninger eller vanskeligheder med at falde i søvn, kan dette forstærke den mentale strøm af gentagne og bekymrende tanker. Utilstrækkelig hvile skaber en atmosfære, hvor tankemylder blomstrer og bliver mere udtalt, hvilket kan forstyrre ens mentale velvære og daglige funktion.

Tankemylder angst

Tankemylder er ofte knyttet til angst og bekymring. Hvis du er bekymret for fremtiden eller fokuserer meget på negative begivenheder, kan tankerne blive ved med at cirkulere i sindet. Har du tendens til perfektionisme, kan du være tilbøjelig til at overanalysere og bekymre dig om, at tingene ikke er “gode nok”. Dette kan føre til konstante tanker om, hvordan man kan forbedre eller undgå fejl.

Hjælp til tankemylder

At stoppe tankemylder kan være en udfordrende proces, men der er forskellige måder at gøre det på og teknikker, der kan være nyttige.

 

 Når tankemylder begynder, kan du også prøve at aflede din opmærksomhed ved at engagere dig i en aktivitet, du holder af. Dette kan være noget så simpelt som at tage en kort gåtur, lytte til musik eller podcast – eller udføre en opgave, hvis det er muligt, der hvor du befinder dig.

 

Hvis du kan, er det altid godt at få noget bevægelse ind i din hverdag. Det er sådan set lige meget hvordan du får bevæget dig og hvor meget, – så hvis det er noget du er motiveret til, så gå en lille tur eller hvad du synes, er rart for dig. Det kan distrahere dig fra dine tanker og få pulsen lidt op – det beroliger dit nervesystem bagefter.

Referencer