Hjælp til psykisk vold

Psykisk vold er ikke synlig, som den fysiske vold er. Ofte går der lang tid, inden du selv opdager, hvad du er blevet en del af. Det skyldes, at den person, der krænker dig er god til at manipulere og sikre, at du er forvirret, usikker og uden kontrol.

 

Det er ikke sikkert, at du endnu har fået sat en label på de oplevelser du har haft i en nær relation. Det kan være en relation med en forældre, en stedforældre, en kæreste eller ægtefælle. Du ved bare, at noget føles forkert i jeres relation. Du kan ikke udtrykke dig frit og ikke rigtigt tale med nogen om det.

 

Kan du spejle dig i noget af dette, står jeg klar med hjælp til psykisk vold. Den første samtale er helt gratis.

Tegn på psykisk vold

Psykisk vold er – modsat den fysiske vold – usynlig. Der er ikke mærker på kroppen, men de sidder på sjælen og kan være meget svære at få øje på. Den psykiske vold afleder tanker og følelser, der udvikles og vokser over tid. Når du er blevet udsat for psykisk vold vil du ofte have tanker som: ”Det er nok heller ikke så vigtigt, at jeg får sagt min mening”, ”Jeg skal bare tage mig lidt mere sammen, så stopper konflikterne” eller ”Jeg bliver bare hjemme, så slipper jeg for, at han håner mig foran andre”.

En krænker, der udøver den psykisk vold, vil typisk udsætte dig for følgende:

 

  • Overskride dine grænser
  • Være bebrejdende og lægge skyld på dine skuldre
  • Være kontrollerende
  • Tale dårligt om dig til andre
  • Lave om på eller underminere den virkelighed, du oplever

 

Det er vigtigt at få hjælp til psykisk vold, for du oplever måske, at du ikke længere ”er dig selv”, og du bliver nervøs og stresset, når du er sammen med den person, der krænker. Måske kan du ikke tale frit og være dig selv, men du skal hele tiden passe på, hvad du siger for ikke at skabe en konflikt. Du kan også opleve, at du bebrejder dig selv for ting, du har sagt eller gjort. Du oplever måske også, at det kan være svært at komme til orde, når du taler med krænkeren, hvor din mening om tingene ikke længere tillægges nogen betydning. Er du i tvivl, om du har tegn på psykisk vold, så ring eller skriv til mig, og så kan vi sammen prøve at navigere i dine tanker og følelser.

Et lille tankeeksperiment

Forestil dig selv i centrum af en imaginær cirkel, du tegner uden om dig, – inden dit nuværende forhold. Cirklen repræsenterer dit råderum ift din frihed på alle parametre: Talefrihed, handlefrihed, økonomisk frihed, personlig frihed. Jo større cirklen er – jo større er råderummet. Mærk efter, hvordan det føles.

 

Og tegn så cirklen, som du oplever den i dit nuværende forhold. Mærk efter, hvordan det føles. Hvis cirklen i dit nuværende forhold kommer til at stå som et snærende bånd omkring dig og dit liv, bør du overveje at åbne op for, hvordan du har det og få talt med dine nærmeste. Find støtte til at komme videre, – det kan være svært at komme ud af et psykisk voldeligt forhold alene.

Psykisk vold i familien

Der findes både børn og unge, der til stadighed oplever psykisk vold i familien. Hjælp til psykisk vold er afgørende for at bryde den onde cirkel. Det kan være svært for andre at gennemskue, at der er psykisk vold i familien, da en del af volden består i at lægge pres på dem, der udsættes for den psykiske vold.

 

Det kan være i en familie, hvor forældre drikker meget og siger til børnene, at de ikke må fortælle det til nogen, da de ellers kan risikere at blive fjernet. Det kan også være, at forældre ikke vil anerkende over for deres børn, hvad der foregår i hjemmet ved at underminere historien, som børnene oplever. Indirekte giver de udtryk for, at de følelser, som børnene eller de unge sidder med, er overdrevne og ubetydelige.

 

Hjælp til psykisk vold er afgørende for at give ofrene anerkendelse og støtte. Det er psykisk vold at få undermineret sine følelser, og det kan i længden skabe grobund for psykiske lidelser og generel sårbarhed hos dem, der er ofre her.

Psykisk vold i parforholdet

4 ud af 100 kvinder oplever psykisk vold i parforholdet. For mænd er tallet 1 ud af 100. Det hele handler om magt. I starten af forholdet vil alt typisk være fryd og gammen, men efterhånden vil du mærke, hvordan din personlige frihed bliver undermineret. Symptomer som ondt i maven eller høj puls bliver pludselig en del af hverdagen.

 

Hjælp til psykisk vold er afgørende for at genskabe friheden. Hvis du normalt er en person, der taler frit og deler dine meninger, vil du opleve en indskrænkning i din frihed. Du vil opleve at blive kritiseret og ofte hånet for det, du mener. Du kan ofte få at vide, at du husker helt forkert, eller at det er pinligt, det du siger.

 

Ofte vil dit økonomiske råderum i forholdet blive indskrænket og kontrolleret, og du mister selv overblikket over partnerens økonomi. 

Hjælp til psykisk vold er vigtig for at bryde den tavshed og sikre støtte og forståelse for dem, der er berørt. Gennem terapi og rådgivning kan du få hjælp til at genoprette din selvrespekt, opnå større klarhed og styrke til at træffe sunde valg for dig selv.

Nyt forhold efter psykisk vold

At blive betvivlet og nedgjort kan være traumatisk og kan sammenlignes med fysisk vold.  Og det kan være svært igen at finde tillid og tro på en ny partner. Hjælp til psykisk vold kan hjælpe dig med at komme videre og genopbygge tillid.

 

Et psykisk voldeligt forhold kan påvirke ofrene længe efter, de er kommet ud af forholdet. Uanset hvor længe man har været i forhold eller graden af vold, så skal sådan en oplevelse sammenlignes med et fysisk overgreb og terapeutisk støtte efterfølgende er en god ide.

 

Det er vigtigt at søge steder hen – enten hos nære venner, familie eller hos en terapeut, hvor du trygt kan få snakket dine oplevelser igennem og sat ord på det, der kan være svært at få italesat. Det er vigtigt at blive anerkendt for de ting, man har oplevet.

 

Det kan gøre vejen mod et nyt parfoldhold nemmere og mere overskueligt, hvis du har fået sat ord på din oplevelse og talt om de følelser, der er forbundet med dine oplevelser i det psykisk voldelige forhold.

Psykisk vold og gaslighting

En af de ting, der ofte sker i et psykisk voldeligt forhold er, at den voldelige part har alt for meget magt. Du er sat udenfor spillet, når det drejer sig om blandt andet økonomi, hvem i skal være sammen med socialt, hvor I skal bo eller måske hvor i skal hen på jeres ferie?

 

Du oplever måske også at blive gaslightet. Det vil sige at din partner underkender eller fornægter dine oplevelser af situationer og at du ofte står med en forvirring og usikkerhed over, hvad det er, der foregår mellem jer.

 

Hvis du er i et forhold med psykisk vold, kan du også have en fornemmelse af, at du ikke rigtigt er den samme som før, at du er blevet mere stille eller konfliktsky.

 

Der kan også være fysiske tegn på psykisk vold; det kan være ondt i maven eller nervøs hjertebanken, når din partner kommer hjem eller der er optræk til konflikter.

 

Det er ofte en kraftanstrengelse at bryde ud af et psykisk voldeligt forhold. Forud kan der være flere forsøg på at bryde ud, men fordi den psykisk voldelige partner kan være meget manipulerende, er det ofte svært at have troen på, at det er det rigtige for en at gøre. Der kan også være trusler. Et brud kan først ske, når man er klar til det.

 

Om du står på tærsklen til at gå ind i et psykisk voldeligt forhold, men har en fornemmelse af at tingene går alt for stærkt. Om du står midt i det eller er på vej ud, så kan jeg støtte dig i din proces. Jeg ved, hvordan det føles at være et psykisk voldeligt forhold. Jeg ved, hvad der gjorde, at jeg var i stand til at være i forholdene. Og hvordan jeg kan støtte dig i din proces.

 

Lad os tale sammen og finde ud af, hvordan du kan finde en vej ud af dine problemer. Den første samtale er gratis.

Referencer