Afspil video

Om terapien

I den individuelle samtale fokuserer vi på, hvordan du har det lige nu – dine følelser og de historier og overbevisninger, der er med til at skabe de problemer du har. Indsigt og bevidsthed om disse ting klargør den proces der skal til, for at du kan forandre dig og handle på helt nye måder.

En psykologi, der favner bredt

Her kan du læse om min baggrund som psykoterapeut.

 

Når du sidder sammen med mig, er det jeg er optaget af, selvfølgelig at lære dig at kende, så jeg kan hjælpe dig med at navigere i alt det, du ved om dig selv.

 

Det, jeg tager udgangspunkt i, er – at du i løbet af dit liv har lært dig selv, hvordan du bedst håndterer forskellige situationer.

 

Det, du gør i bestemte situationer, kan tage afsæt i en måde at håndtere en situation på – som du har lært tidligere i dit liv. Det er som regel ikke noget, vi tænker over eller er bevidste om. Lidt ligesom når vi cykler – vi har lært det en gang, men tænker ikke over hvordan vi cykler, når vi så gør det.

 

Og noget af det, der kan skabe problemer for os er, at vi måske handler ud fra det bedste vi har lært tidligere, men fordi vi er et andet sted i livet, fungerer det måske ikke længere for os. Lidt som om, vi ville blive ved med at cykle på den første cykel vi ejede.

 

Forestil dig, at du i løbet af livet ikke har fået tilpasset størrelsen på din cykel, men stadig cykler rundt på din første cykel. Svært og besværligt, måske usikkert for også de andre på cykelstien. På samme måde kan vi af og til kommunikere på måder, hvor vi mentalt stadig kører rundt på vores første cykel – og må forsøge at finde en mere passende størrelse. Der passer bedre ind i vores virkelighed lige nu.

 

Her kan vores samtaler lede dig på sporet.

Fokus på ressourcer

Jeg er uddannet som NLP-terapeut og gennemført min uddannelse som psykoterapeut MPF på Vedfelt Instituttet.

 

Det betyder, at jeg har en særlig tilgang til dét at være terapeut. Der er dog stadig meget, der tyder på, at det er kemien mellem dig som klient,  og mig som terapeut der afgør, om du har lyst til at være i terapi hos netop mig. Benyt dig derfor genre af mit tilbud om, at få den første samtale gratis og herefter få 20% rabat på samtale nummer to. På den måde kan du selv vurdere, om du synes vores samtaler, kan gøre en forskel for dig.

 

Hvis du gerne vil læse lidt mere om mit mere teoretiske udgangspunkt, kan du klikke dig videre neden for.

En psykologi, der favner bredt

Den uddannelse, jeg har gennemført, tager afsæt i en bred vifte af psykologiske retninger og holde fokus på dét videnskaben og moderne forskning fortæller.

Hos mig snakker vi måske den ene gang om det, der rør sig lige nu og her. En anden gang taler vi måske om nogle af dine nære relationer, der kan skabe problemer i dit liv Eller vi kan komme til at tale om ting, du anskuer på en bestemt måde, der volder dig besvær og som du gerne vil have kigget på.

Vi kan både se frem og tilbage og vi kan også forsøge at mærke det, der sker i kroppen. Alle klienter har deres måde at være i terapi på. Det er dig selv, der sætter dagsordenen.

Vores ubevidste sind -
et hav af viden

Dét der også er fokus på, på min uddannelse er vores ubevidste sind - og hvilken betydning det ubevidste har for os mennesker.

For hvor gør vi egentligt af al den viden og læring vi tilegner os gennem tiden? Vi ved jo meget mere end det, vi beskæftiger os med i det daglige og tænker ikke over det, når vores ubevidste viden hjælper os.

Og det er meget rart for os, at vi ikke hver dag igen skal lære det, vi lærte i går og dagen før og dagen før. Så vores bevidste bevidsthed ligger som en lille båd på et ocean af viden, som vi bruger til at navigere båden med.

Og det der sker i terapien er, at jeg ind imellem inviterer til, at du med sikkerhedslinen på, springer ud i det ocean og kigger dig lidt omkring. For måske at lære noget om understrømmene og dermed blive bedre til at navigere.

Dine ressourcer

At tage vores ubevidste sind til indtægt - både i og uden for terapirummet, betyder at jeg som terapeut, blandt andet er på udkig efter de ting, du ubevidst bruger som modeller og rettesnore i dit liv.

Det betyder også, at du vil blive mødt og set uden forbehold og med en helt grundlæggende søgen efter dine ressourcer. Og det er bl.a. dine ressourcer og de ting du gør, når noget lykkes for dig, der kan bruges som byggesten i en personlig udviklingsproces.

Uanset hvor behovet for udvikling stammer fra. Om du kommer fra misbrugsproblematikker i dit hjem, om du har kærestesorger eller bærer på sorger, om der af og til vækker angst i dig eller du har haft en traumatisk oplevelse, der ikke lader sig ryste af.